PVC VƯƠNG BÁCH

Màu Sắc Các Loại Hạt Nhựa

PVC VƯƠNG BÁCH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hạt nhựa PVC mềm, PVC cứng nguyên sinh và tái sinh. Mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đa dạng về màu sắc, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.